Demos Kratos D-K

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • Demos Kratos D-K

   Een volkomen nieuw geluid binnen Ikariam:

   Demos Kratos (Volk & Macht)is een democratische alliantie. Onze alliantie is democratisch omdat hij wordt geregeerd door velen en niet door enkelen.

   Wij binnen D-K nemen niet het aloude alliantiebeleid ter harte. Altijd weer de vaste rolverdeling, kleinere en middelgrote spelers maken geen kans ...
   Binnen D-K gooien we het roer om ... en wel met halfjaarlijkse verkiezingen. Elk lid heeft actief en passief kiesrecht (het recht om te stemmen en het recht om gekozen te worden).
   Zo kan elke speler binnen D-K opklimmen tot de top. Evenals in het oude Griekenland zien we naar elkaar om en gunnen we elkaar het licht in de ogen.
   We stellen geen eisen, want iedereen is gelijk.
   Wij, van D-K hopen het aloude alliantiebeleid binnen Ikariam ook voor de kleinere en middelgrote spelers aantrekkelijk te maken.

   Om de 6 maanden verkiezingen voor de volgende functies:
   - Generaal
   - Diplomaat
   - Minister v. B. Zaken

   Om de 2 jaar verkiezingen voor het leiderschap !

   Binnen D-K is plaats voor iedereen en niet alleen behagen we de goden door ons democratisch alliantiebeleid. In samenwerking met Hefaistos -de god van de ambacht- hebben we in een
   helder moment het muzen-verdrag opgericht. Voor allianties die zich interesseren in CV's met anderen. Zo hopen we de culturele en diplomatieke band aan te halen in Ikariam (muzen-verdrag.weebly.com/)

   Hopelijk tot binnenkort bij Demos Kratos

   TheSugarGeneral, D-K