TTV vs -NO-

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • Het eerste lange zeegevecht tussen beide partijen sinds lange tijd:

   Zeegevecht bij Tenfree


   Zeegevecht bij Tenfree
   (03.09.2017 5:52:02)
   elisha09[TTV] uit TTV 7 w, maple[TTV] uit Tenfree, Polis, Martinistad 3, Martinistad 6, DaniBaba[TTV] uit Martinistad 3, Houston, Tenfree, Seattle, Persepolis, San Francisco, Baltimore, Duke24 T[TTV] uit Kristal3 - HEP, Wijn1 - DF, Troublemaker[TTV] uit Dallas, Seattle, TheWarriorKing[TTV] uit Seattle, Tenfree, Houston, WIJN 3 Pos, Thug[TTV] uit Martinistad 6
   vs
   Evilvogeltje[-NO-] uit WIJN-hep, marcotenfree[-NO-] uit Tenfree, junados, Tenthree, Tenfreeno, bentos

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip..........................2500(-2370) - Ramschip.............................0(-3492)
   ............................................. - Ballista schip........................0(-150)
   Vuurschip...........................14(-1102) - Vuurschip............................0(-1028)
   Mortier schip.........................966(-0) - Mortier schip.........................0(-358)
   Stoomram...........................1757(-937) - Stoomram.............................0(-1673)
   Rakettenschip.......................898(-406) - Rakettenschip........................57(-436)
   ............................................. - Onderzeeër............................0(-276)
   Schoepenradsnelheidsschip............1380(-0) - Schoepenradsnelheidsschip...........111(-859)
   Ballonnendrager.....................494(-287) - Ballonnendrager.......................0(-203)
   Tender................................220(-0) - Tender.................................95(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals............................-60574.4 - Generaals...........................-101989.6
   Aanvalspunten..........................254974 - Verdedigingspunten.....................151436
   Schade................................3028720 - Schade................................5099480
   Schadeverdeling...........................37% - Schadeverdeling...........................63%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Thug[TTV], Troublemaker[TTV], Duke24 T[TTV], DaniBaba[TTV], TheWarriorKing[TTV], maple[TTV]

   Verliezers: Evilvogeltje[-NO-], marcotenfree[-NO-], elisha09[TTV]

   The post was edited 1 time, last by Torritor1992 ().

  • Zeegevecht bij Tenfree
   (03.09.2017 6:40:27)
   marcotenfree[-NO-] uit Bentuno
   vs
   Troublemaker[TTV] uit ChickenRebel, TheWarriorKing[TTV] uit HP Vesting, Duke24 T[TTV] uit Wijn1 - DF, maple[TTV] uit Polis, DaniBaba[TTV] uit Persepolis, Thug[TTV] uit Polis   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Tender................................220(-0)
   ............................................. - Ramschip.............................2500(-0)
   ............................................. - Vuurschip..............................13(-1)
   ............................................. - Mortier schip.........................966(-0)
   Stoomram...............................0(-25) - Stoomram.............................1757(-0)
   ............................................. - Rakettenschip.........................898(-0)
   ............................................. - Schoepenradsnelheidsschip............1380(-0)
   ............................................. - Ballonnendrager.......................494(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals................................-600 - Generaals................................-6.2
   Aanvalspunten............................15.5 - Verdedigingspunten.......................1500
   Schade..................................30000 - Schade....................................310
   Schadeverdeling...........................98% - Schadeverdeling............................2%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Winnaars: Thug[TTV], Troublemaker[TTV], Duke24 T[TTV], DaniBaba[TTV], TheWarriorKing[TTV], maple[TTV]   Verliezers: marcotenfree[-NO-]
  • Gevecht voor Houston
   (03.09.2017 23:24:53)
   TheWarriorKing[TTV] uit New Orleans
   vs
   Remus[-NO-] uit Houston   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwaardvechter.......................424(-296) - Zwaardvechter.......................662(-388)
   Hopliet.............................360(-336) - Hopliet............................1967(-833)
   ............................................. - Muur....................................0(-7)
   Zwavel schutters.......................84(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Kok....................................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals..............................-825.6 - Generaals.............................-1631.8
   Aanvalspunten..........................4079.5 - Verdedigingspunten.......................2064
   Schade..................................41280 - Schade..................................81590
   Schadeverdeling...........................33% - Schadeverdeling...........................67%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]   Verliezers: Remus[-NO-]


   Gevecht voor Houston
   (04.09.2017 14:21:19)
   TheWarriorKing[TTV] uit New Orleans
   vs
   Remus[-NO-] uit Houston

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwaardvechter.......................650(-290) - Zwaardvechter.......................268(-394)
   Hopliet.............................754(-296) - Hopliet............................1046(-921)
   ............................................. - Muur....................................0(-7)
   Zwavel schutters......................168(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   Kok....................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals..............................-762.4 - Generaals.............................-1762.2
   Aanvalspunten..........................4405.5 - Verdedigingspunten.......................1906
   Schade..................................38120 - Schade..................................88110
   Schadeverdeling...........................30% - Schadeverdeling...........................70%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: Remus[-NO-]


   Gevecht voor Houston
   (04.09.2017 23:12:44)
   TheWarriorKing[TTV] uit New Orleans
   vs
   Remus[-NO-] uit Houston   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwaardvechter.......................572(-148) - Zwaardvechter.........................0(-268)
   Hopliet.............................672(-228) - Hopliet.............................304(-742)
   ............................................. - Muur....................................0(-7)
   Zwavel schutters......................168(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   Kok....................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals..............................-496.8 - Generaals.............................-1360.4
   Aanvalspunten............................3401 - Verdedigingspunten.......................1242
   Schade..................................24840 - Schade..................................68020
   Schadeverdeling...........................26% - Schadeverdeling...........................74%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]
   Verliezers: Remus[-NO-]

   Gevecht voor Houston
   (05.09.2017 9:37:49)
   TheWarriorKing[TTV] uit New Orleans
   vs
   Remus[-NO-] uit Houston   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Hopliet..............................453(-47) - Hopliet...............................0(-304)
   ............................................. - Muur....................................0(-7)
   Zwavel schutters.......................84(-0) - .............................................
   Zwaardvechter.........................240(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   Kok....................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...............................-65.8 - Generaals..............................-425.6
   Aanvalspunten............................1064 - Verdedigingspunten......................164.5
   Schade...................................3290 - Schade..................................21280
   Schadeverdeling...........................13% - Schadeverdeling...........................87%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]
   [b]Verliezers: Remus[-NO-][/b]
  • Weer een middelgroot en redelijk actief zeegevecht:

   Zeegevecht bij Stad


   Zeegevecht bij Stad
   (08.09.2017 9:16:47)
   hikmet[-NO-] uit ZWAVEL-kolos, -NO-Nevsehir
   vs
   TheWarriorKing[TTV] uit HP Vesting, Troublemaker[TTV] uit ChickenRebel, Marmer 4, Stad, Marmer, -NO-Nevsehir, -NO-Ankara, Zwavel1 - DF, wijn 7 p, WijnDem, maple[TTV] uit bandung

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip...........................546(-1074) - Ramschip...........................1128(-774)
   ............................................. - Vuurschip............................31(-456)
   Tender.................................62(-0) - Tender................................200(-0)
   Stoomram.............................10(-525) - Stoomram...........................1047(-420)
   Mortier schip.........................442(-0) - Mortier schip.........................588(-0)
   Rakettenschip.......................403(-172) - Rakettenschip.......................423(-172)
   Schoepenradsnelheidsschip.............320(-0) - Schoepenradsnelheidsschip.............540(-0)
   Ballonnendrager......................362(-86) - Ballonnendrager......................454(-86)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals..............................-25194 - Generaals............................-24001.2
   Aanvalspunten...........................60003 - Verdedigingspunten......................62985
   Schade................................1259700 - Schade................................1200060
   Schadeverdeling...........................51% - Schadeverdeling...........................49%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Troublemaker[TTV], TheWarriorKing[TTV], maple[TTV]

   Verliezers: hikmet[-NO-]

  • Restanten vloot van Hikmet, voornamelijk Mortierschepen, met de grond gelijk maken na het zeegevecht tegen dezelfde tegenstander, een dag eerder:

   Zeegevecht bij -NO-Nevsehir

   Zeegevecht bij -NO-Nevsehir
   (08.09.2017 19:45:20)
   maple[TTV] uit Stad, -NO-Nevsehir, TheWarriorKing[TTV] uit Stad, Troublemaker[TTV] uit Stad, -NO-Nevsehir
   vs
   hikmet[-NO-] uit -NO-Nevsehir

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip............................231(-144) - Ramschip..............................0(-546)
   Mortier schip.........................126(-0) - Mortier schip.........................5(-437)
   Stoomram.............................433(-40) - Stoomram...............................0(-10)
   Rakettenschip.........................92(-72) - Rakettenschip.......................221(-182)
   Schoepenradsnelheidsschip..............60(-0) - Schoepenradsnelheidsschip.............320(-0)
   Ballonnendrager.......................60(-20) - Ballonnendrager......................326(-36)
   Tender.................................50(-0) - Tender.................................62(-0)
   Vuurschip.............................0(-148) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.............................-5173.6 - Generaals............................-18862.8
   Aanvalspunten...........................47157 - Verdedigingspunten......................12934
   Schade.................................258680 - Schade.................................943140
   Schadeverdeling...........................21% - Schadeverdeling...........................79%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: hikmet[-NO-]

   Verliezers: Troublemaker[TTV], TheWarriorKing[TTV], maple[TTV]

   Het wonder Kolos' van hikmet[-NO-] is actief. (08.09.2017 19:31:40)

  • Een redelijk lang landgevecht, maar Remus kon ergere schade niet voorkomen:

   Gevecht voor Washington

   Gevecht voor Washington
   (09.09.2017 5:03:51)
   DaniBaba[TTV] uit San Francisco, WIJN 3 Pos, Troublemaker[TTV] uit ZWAVEL-kolos, Zwavel1 - DF, cleo t[TTV] uit WIJN 3 Pos, TheWarriorKing[TTV] uit Marmer-pos, Philadelphia
   vs
   Remus[-NO-] uit Washington

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwavel schutters.....................1596(-0) - Zwavel schutters......................0(-680)
   Zwaardvechter.....................3919(-2140) - Zwaardvechter........................0(-3377)
   Hopliet...........................3722(-2177) - Hopliet..............................0(-2700)
   Stoomreus.............................157(-0) - Stoomreus.............................0(-573)
   Gyrocopter...........................959(-58) - Gyrocopter............................0(-298)
   Mortier...............................210(-0) - Mortier................................0(-30)
   Kok...................................215(-0) - Kok...................................110(-0)
   ............................................. - Muur....................................0(-7)
   Ram...................................270(-0) - .............................................
   Bombardier..........................171(-112) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.............................-6410.4 - Generaals..............................-15780
   Aanvalspunten...........................39450 - Verdedigingspunten......................16026
   Schade.................................320520 - Schade.................................789000
   Schadeverdeling...........................28% - Schadeverdeling...........................72%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: cleo t[TTV], Troublemaker[TTV], DaniBaba[TTV], TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: Remus[-NO-]

  • Zeegevecht bij -NO-kayseri
   (11.09.2017 23:30:56)
   DaniBaba[TTV] uit bandung, Timboektoe, Troublemaker[TTV] uit Timboektoe, -NO-kayseri, bandung, Caroline 10, Marmer, -NO-yas, wijn 7 p
   vs
   hikmet[-NO-] uit -NO-kayseri, Aspa4[-NO-] uit marmer3, -NO-yas

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip............................471(-234) - Ramschip..............................0(-234)
   Vuurschip.............................0(-253) - Vuurschip.............................0(-175)
   ............................................. - .............................................
   Mortier schip.........................126(-0) - .............................................
   Stoomram.............................431(-64) - Stoomram..............................0(-127)
   Rakettenschip........................164(-52) - Rakettenschip..........................0(-48)
   Schoepenradsnelheidsschip............105(-15) - .............................................
   Ballonnendrager.......................50(-24) - Ballonnendrager........................0(-26)
   Tender.................................60(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.............................-6498.6 - Generaals...............................-7375
   Aanvalspunten.........................18437.5 - Verdedigingspunten....................16246.5
   Schade.................................324930 - Schade.................................368750
   Schadeverdeling...........................46% - Schadeverdeling...........................54%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Troublemaker[TTV], DaniBaba[TTV]

   Verliezers: Aspa4[-NO-]

   Het wonder Kolos' van hikmet[-NO-] is actief. (11.09.2017 23:03:20)   Gevecht voor Wijn2
   (06.09.2017 9:39:25)
   DaniBaba[TTV] uit Heptapolis
   vs
   Wild Cherry[-NO-] uit

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwavel schutters.......................84(-0) - .............................................
   Zwaardvechter.........................550(-0) - .............................................
   Hopliet..............................589(-11) - .............................................
   Gyrocopter............................120(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Kok....................................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   Bombardier.............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Muur....................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...............................-15.4 - Generaals...................................0
   Aanvalspunten...............................0 - Verdedigingspunten.......................38.5
   Schade....................................770 - Schade......................................0
   Schadeverdeling..........................100% - Schadeverdeling............................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: DaniBaba[TTV]

   Verliezers: Wild Cherry[-NO-]

   De stad Wijn2 werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 58,655 , 1,344  • Gevecht voor Austin
   (08.09.2017 12:09:15)
   DaniBaba[TTV] uit WIJN 3 Pos
   vs
   Remus[-NO-] uit   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwavel schutters.......................84(-0) - .............................................
   Zwaardvechter.........................500(-0) - .............................................
   Hopliet..............................682(-18) - .............................................
   Gyrocopter............................120(-0) - .............................................
   Bombardier.............................30(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Kok....................................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Muur....................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...............................-25.2 - Generaals...................................0
   Aanvalspunten...............................0 - Verdedigingspunten.........................63
   Schade...................................1260 - Schade......................................0
   Schadeverdeling..........................100% - Schadeverdeling............................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Winnaars: DaniBaba[TTV]


   Verliezers: Remus[-NO-]


   De stad Austin werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 60,570


   De stad Austin werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 55,462


   De stad Austin werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 109,500


   De stad Austin werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 101,504


   De stad Austin werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 90,979


   Gevecht voor -NO-yas
   (12.09.2017 0:22:33)
   DaniBaba[TTV] uit Timboektoe
   vs
   hikmet[-NO-] uit -NO-yas   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Steenslingeraar........................0(-24)
   ............................................. - Speerwerper............................0(-20)
   ............................................. - Muur....................................2(-5)
   Zwavel schutters.......................84(-0) - .............................................
   Zwaardvechter.........................500(-0) - .............................................
   Hopliet..............................679(-21) - .............................................
   Gyrocopter............................120(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Kok....................................30(-0) - .............................................
   Bombardier.............................60(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...............................-29.4 - Generaals...............................-21.6
   Aanvalspunten..............................54 - Verdedigingspunten.......................73.5
   Schade...................................1470 - Schade...................................1080
   Schadeverdeling...........................57% - Schadeverdeling...........................43%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Winnaars: DaniBaba[TTV]


   Verliezers: hikmet[-NO-]


   De stad -NO-yas werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 32,079 , 53,786 , 19,163 , 13,470


   De stad -NO-yas werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 31,561 , 54,330 , 18,854 , 13,253  • Gevecht voor San Francisco
   (10.09.2017 13:13:40)
   DaniBaba[TTV] uit WIJN 3 Pos
   vs
   Remus[-NO-] uit San Francisco   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwavel schutters.......................84(-0) - .............................................
   Zwaardvechter.........................360(-0) - .............................................
   Hopliet...............................595(-5) - .............................................
   Gyrocopter.............................60(-0) - .............................................
   Bombardier.............................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Muur....................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals..................................-7 - Generaals...................................0
   Aanvalspunten...............................0 - Verdedigingspunten.......................17.5
   Schade....................................350 - Schade......................................0
   Schadeverdeling..........................100% - Schadeverdeling............................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Winnaars: DaniBaba[TTV]


   Verliezers: Remus[-NO-]


   De stad San Francisco werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 110,825


   De stad San Francisco werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 116,962


   De stad San Francisco werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 117,462


   De stad San Francisco werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 117,697


   De stad San Francisco werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 117,591


   De stad San Francisco werd geplunderd door DaniBaba[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 52,176


  • Gevecht voor Zwavel
   (13.09.2017 22:43:29)
   TheWarriorKing[TTV] uit HP Vesting
   vs
   Wimo[-NO-] uit Zwavel

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwavel schutters......................420(-0) - Zwavel schutters.......................0(-20)
   Zwaardvechter........................2529(-0) - Zwaardvechter..........................0(-10)
   Hopliet.............................1867(-16) - Hopliet................................0(-10)
   ............................................. - Stoomreus..............................0(-10)
   Gyrocopter............................362(-0) - Gyrocopter.............................0(-10)
   Bombardier............................148(-2) - Bombardier.............................0(-10)
   Mortier................................60(-0) - Mortier................................0(-20)
   ............................................. - Dokter..................................6(-0)
   Kok....................................60(-0) - Kok.....................................9(-0)
   ............................................. - Muur....................................2(-5)
   Ram....................................90(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.................................-34 - Generaals................................-871
   Aanvalspunten..........................2177.5 - Verdedigingspunten.........................85
   Schade...................................1700 - Schade..................................43550
   Schadeverdeling............................3% - Schadeverdeling...........................97%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: Wimo[-NO-]

   5536 eenheden van TheWarriorKing[TTV] houden de stad Zwavel bezet

   Aangezien Wimo[-NO-] geen eenheden meer over had om de frontlinie te behouden, heeft de rest van het leger zich terug getrokken.

   De aanvallers wonnen het gevecht omdat ze door de muren gebroken zijn en de verdedigers geen eenheden ter plaatse hadden om de gaten te dichten.

   Een mislukte poging van Ektor om een stad van z'n mede-alliantiegenoot Wimo te bevrijden:

   Gevecht voor Marmer 5
   (14.09.2017 4:15:18)
   Ektor[-NO-] uit Steenos
   vs
   Troublemaker[TTV] uit ChickenAspa, Stad, Kristal2 - HEP, TheWarriorKing[TTV] uit Stad, DaniBaba[TTV] uit Persepolis

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwavel schutters......................0(-353) - Zwavel schutters.....................1260(-0)
   Zwaardvechter........................0(-1900) - Zwaardvechter.....................2406(-1356)
   Hopliet..............................0(-1815) - Hopliet...........................1635(-1540)
   Gyrocopter............................0(-122) - Gyrocopter............................676(-0)
   ............................................. - Bombardier...........................190(-78)
   Ram....................................0(-86) - Ram...................................120(-0)
   Mortier................................0(-14) - Mortier................................60(-0)
   Kok....................................47(-0) - Kok...................................115(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.............................-7350.4 - Generaals.............................-4235.6
   Aanvalspunten...........................10589 - Verdedigingspunten......................18376
   Schade.................................367520 - Schade.................................211780
   Schadeverdeling...........................63% - Schadeverdeling...........................37%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Troublemaker[TTV], DaniBaba[TTV], TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: Ektor[-NO-]

   Het wonder Hephaistos smederij' van DaniBaba[TTV] is actief. (14.09.2017 4:15:18)

   Het wonder Hephaistos smederij' van Troublemaker[TTV] is actief. (14.09.2017 4:15:18)

   Het wonder Hephaistos smederij' van Ektor[-NO-] is actief. (14.09.2017 4:15:18)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (14.09.2017 4:15:18)

   Aangezien Ektor[-NO-] geen eenheden meer over had om de frontlinie te behouden, heeft de rest van het leger zich terug getrokken.
  • Goed in de val gelokt, deze overwinning van Maan (-NO-) is terecht:

   Gevecht voor Wineplanet
   (14.09.2017 22:20:24)
   TheWarriorKing[TTV] uit Heerleheide, Troublemaker[TTV] uit Heerleheide
   vs
   Maan[-NO-] uit Mercurius, Port of Wine

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Zwavel schutters......................554(-0)
   ............................................. - Zwaardvechter........................1520(-0)
   Hopliet................................0(-72) - Hopliet.............................2157(-12)
   Gyrocopter.............................0(-30) - Gyrocopter............................810(-0)
   ............................................. - Ram....................................70(-0)
   ............................................. - Kok...................................102(-0)
   Mortier................................0(-30) - Mortier................................70(-0)
   ............................................. - Muur....................................2(-5)
   ............................................. - Steenslingeraar........................50(-0)
   ............................................. - Bombardier............................58(-12)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.............................-1105.8 - Generaals...............................-86.4
   Aanvalspunten.............................216 - Verdedigingspunten.....................2764.5
   Schade..................................55290 - Schade...................................4320
   Schadeverdeling...........................92% - Schadeverdeling............................8%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Maan[-NO-]

   Verliezers: Troublemaker[TTV], TheWarriorKing[TTV]

   5339 eenheden van Maan[-NO-] zijn gestationeerd in Wineplanet.

   52 eenheden van Maan[-NO-] zijn gestationeerd in Wineplanet.

   Het wonder Hephaistos smederij' van Troublemaker[TTV] is actief. (14.09.2017 22:05:24)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (14.09.2017 22:05:24)

   Het leger van Troublemaker werd terug geroepen. Zij hebben het slagveld verlaten.

   Het leger van TheWarriorKing werd terug geroepen. Zij hebben het slagveld verlaten.

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (14.09.2017 22:16:04)

   Het wonder Hephaistos smederij' van Troublemaker[TTV] is actief. (14.09.2017 22:20:24)

   Een van Troublemaker[TTV] haar legers is volledig vernietigd.

   Een van TheWarriorKing[TTV] zijn legers is volledig vernietigd.

   Het onderstaande gevecht wonnen we, maar slechts 1/6 van Maan's leger werd gevonden en vernietigd:

   Gevecht voor Wineplanet
   (15.09.2017 1:45:18)
   TheWarriorKing[TTV] uit Heerleheide, DaniBaba[TTV] uit Heerleheide, Troublemaker[TTV] uit Heerleheide
   vs
   Maan[-NO-] uit Tip is TTV

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Steenslingeraar........................0(-50)
   Zwavel schutters.....................1479(-0) - Zwavel schutters......................0(-104)
   Zwaardvechter.......................2654(-92) - Zwaardvechter.........................0(-520)
   Hopliet............................1391(-414) - Hopliet...............................0(-357)
   Gyrocopter..........................620(-160) - Gyrocopter..........................596(-184)
   Ram...................................150(-0) - Ram....................................9(-60)
   Kok...................................120(-0) - Kok...................................103(-0)
   ............................................. - Muur....................................0(-7)
   Mortier................................60(-0) - .............................................
   Speerwerper............................17(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...............................-1090 - Generaals.............................-2283.8
   Aanvalspunten..........................5709.5 - Verdedigingspunten.......................2725
   Schade..................................54500 - Schade.................................114190
   Schadeverdeling...........................32% - Schadeverdeling...........................68%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Troublemaker[TTV], DaniBaba[TTV], TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: Maan[-NO-]

   1874 eenheden van DaniBaba[TTV] houden de stad Wineplanet bezet

   637 eenheden van DaniBaba[TTV] houden de stad Wineplanet bezet

   30 eenheden van DaniBaba[TTV] houden de stad Wineplanet bezet

   1804 eenheden van TheWarriorKing[TTV] houden de stad Wineplanet bezet

   Het wonder Hephaistos smederij' van DaniBaba[TTV] is actief. (15.09.2017 1:45:18)

   Het wonder Hephaistos smederij' van Troublemaker[TTV] is actief. (15.09.2017 1:45:18)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (15.09.2017 1:45:18)

   Aangezien Maan[-NO-] geen eenheden meer over had om de frontlinie te behouden, heeft de rest van het leger zich terug getrokken.

  • Zeegevecht bij ۞ Delta
   (19.09.2017 18:24:47)
   draak_kalkoen[TTV] uit ۞ Bravo, Steencave Hp, ۞ Hotel, ۞ Delta
   vs
   joop57[-NO-] uit ۞ Delta

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip.............................66(-252) - Ramschip...........................1544(-388)
   ............................................. - Vuurschip............................10(-144)
   ............................................. - Mortier schip.........................354(-0)
   Stoomram.............................23(-237) - Stoomram............................409(-291)
   Rakettenschip.........................14(-90) - Rakettenschip........................66(-109)
   ............................................. - Schoepenradsnelheidsschip.............606(-0)
   Ballonnendrager........................0(-17) - Ballonnendrager......................197(-42)
   ............................................. - Tender.................................96(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...............................-9944 - Generaals............................-14044.8
   Aanvalspunten...........................35112 - Verdedigingspunten......................24860
   Schade.................................497200 - Schade.................................702240
   Schadeverdeling...........................41% - Schadeverdeling...........................59%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: joop57[-NO-]

   Verliezers: draak_kalkoen[TTV]

   Het wonder Kolos' van joop57[-NO-] is actief. (19.09.2017 18:16:11)

   Gevecht voor Washington
   (13.09.2017 0:54:30)
   draak_kalkoen[TTV] uit WIJN 3 Pos
   vs
   Remus[-NO-] uit Washington

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Zwaardvechter..........................95(-5) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Muur....................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals..................................-6 - Generaals...................................0
   Aanvalspunten...............................0 - Verdedigingspunten.........................15
   Schade....................................300 - Schade......................................0
   Schadeverdeling..........................100% - Schadeverdeling............................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: draak_kalkoen[TTV]

   Verliezers: Remus[-NO-]

   De stad Washington werd geplunderd door draak_kalkoen[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 95,315

   De stad Washington werd geplunderd door draak_kalkoen[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 95,888

   De stad Washington werd geplunderd door draak_kalkoen[TTV]. Volgende grondstoffen werden gestolen: 95,768

  • Gevecht voor Tenfree
   (20.09.2017 0:49:45)
   TheWarriorKing[TTV] uit New Orleans
   vs
   marcotenfree[-NO-] uit Tenfree

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Hopliet..............................1156(-0) - Hopliet................................0(-25)
   Kok....................................30(-0) - Kok.....................................5(-0)
   ............................................. - Muur....................................0(-7)
   Zwavel schutters......................168(-0) - .............................................
   Zwaardvechter........................1200(-0) - .............................................
   Gyrocopter............................180(-0) - .............................................
   Ram....................................30(-0) - .............................................
   Mortier................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...................................0 - Generaals.................................-35
   Aanvalspunten............................87.5 - Verdedigingspunten..........................0
   Schade......................................0 - Schade...................................1750
   Schadeverdeling............................0% - Schadeverdeling..........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: marcotenfree[-NO-]

   2794 eenheden van TheWarriorKing[TTV] houden de stad Tenfree bezet

   Het wonder Hephaistos smederij' van marcotenfree[-NO-] is actief. (20.09.2017 0:34:45)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (20.09.2017 0:34:45)

   Het wonder Hephaistos smederij' van marcotenfree[-NO-] is actief. (20.09.2017 0:49:45)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (20.09.2017 0:49:45)

   Aangezien marcotenfree[-NO-] geen eenheden meer over had om de frontlinie te behouden, heeft de rest van het leger zich terug getrokken.

   Zeegevecht bij WOP 1
   (20.09.2017 23:16:34)
   TheWarriorKing[TTV] uit Calebs marmer 2
   vs
   marcotenfree[-NO-] uit WOP 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip.............................149(-12) - Ramschip..............................0(-123)
   Stoomram...............................78(-0) - Stoomram...............................0(-31)
   Rakettenschip..........................33(-0) - Rakettenschip...........................0(-9)
   Schoepenradsnelheidsschip..............90(-0) - Schoepenradsnelheidsschip..............0(-20)
   Ballonnendrager........................30(-0) - Ballonnendrager.........................0(-2)
   Tender.................................30(-0) - Tender.................................40(-0)
   Vuurschip.............................22(-14) - .............................................
   Mortier schip..........................84(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals..............................-146.8 - Generaals...............................-1795
   Aanvalspunten..........................4487.5 - Verdedigingspunten........................367
   Schade...................................7340 - Schade..................................89750
   Schadeverdeling............................7% - Schadeverdeling...........................93%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: marcotenfree[-NO-]

   516 eenheden van TheWarriorKing[TTV] blokkeren de toegang tot de haven WOP 1

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (20.09.2017 22:46:34)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (20.09.2017 23:01:34)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (20.09.2017 23:16:34)

   Aangezien marcotenfree[-NO-] geen eenheden meer over had om de frontlinie te behouden, heeft de rest van het leger zich terug getrokken.

   Zeegevecht bij WOP 1
   (21.09.2017 15:47:01)
   marcotenfree[-NO-] uit WOP 1
   vs
   TheWarriorKing[TTV] uit HP Vesting

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip...............................19(-6) - Ramschip................................0(-1)
   ............................................. - Vuurschip..............................0(-10)
   Tender.................................40(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.................................-30 - Generaals.................................-67
   Aanvalspunten...........................167.5 - Verdedigingspunten.........................75
   Schade...................................1500 - Schade...................................3350
   Schadeverdeling...........................30% - Schadeverdeling...........................70%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: marcotenfree[-NO-]

   Verliezers: TheWarriorKing[TTV]

   59 eenheden van marcotenfree[-NO-] verdedigen de haven van WOP 1

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (21.09.2017 15:32:01)

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (21.09.2017 15:47:01)

   De vloot van TheWarriorKing[TTV] werd volledig vernietigd.
  • Zeegevecht bij Bentos
   (21.09.2017 20:39:28)
   TheWarriorKing[TTV] uit WOP 1
   vs
   marcotenfree[-NO-] uit Bentos

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip..............................156(-0) - Ramschip...............................0(-40)
   Schoepenradsnelheidsschip..............90(-0) - Schoepenradsnelheidsschip..............5(-15)
   Tender.................................30(-0) - Tender.................................15(-0)
   Vuurschip..............................36(-0) - .............................................
   Mortier schip..........................42(-0) - .............................................
   Stoomram...............................78(-0) - .............................................
   Rakettenschip..........................33(-0) - .............................................
   Ballonnendrager........................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...................................0 - Generaals................................-296
   Aanvalspunten.............................740 - Verdedigingspunten..........................0
   Schade......................................0 - Schade..................................14800
   Schadeverdeling............................0% - Schadeverdeling..........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: marcotenfree[-NO-]

   495 eenheden van TheWarriorKing[TTV] blokkeren de toegang tot de haven Bentos

   Aangezien marcotenfree[-NO-] geen eenheden meer over had om de frontlinie te behouden, heeft de rest van het leger zich terug getrokken.

   Zeegevecht bij WOP 1
   (21.09.2017 19:59:46)
   TheWarriorKing[TTV] uit Polis
   vs
   marcotenfree[-NO-] uit WOP 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip..............................157(-0) - Ramschip...............................0(-19)
   Tender.................................30(-0) - Tender.................................40(-0)
   Vuurschip..............................36(-0) - .............................................
   Mortier schip..........................42(-0) - .............................................
   Stoomram...............................78(-0) - .............................................
   Rakettenschip..........................33(-0) - .............................................
   Schoepenradsnelheidsschip..............90(-0) - .............................................
   Ballonnendrager........................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...................................0 - Generaals.................................-95
   Aanvalspunten...........................237.5 - Verdedigingspunten..........................0
   Schade......................................0 - Schade...................................4750
   Schadeverdeling............................0% - Schadeverdeling..........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: TheWarriorKing[TTV]

   Verliezers: marcotenfree[-NO-]

   496 eenheden van TheWarriorKing[TTV] blokkeren de toegang tot de haven WOP 1

   Het wonder Hephaistos smederij' van TheWarriorKing[TTV] is actief. (21.09.2017 19:59:46)

   Aangezien marcotenfree[-NO-] geen eenheden meer over had om de frontlinie te behouden, heeft de rest van het leger zich terug getrokken.
  • Zeegevecht bij Bentuno
   (19.09.2017 19:54:02)
   Troublemaker[TTV] uit bentos, junados, Bentuno, nielssss, Zone 7
   vs
   marcotenfree[-NO-] uit Bentuno

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip............................224(-336) - Ramschip...........................2872(-378)
   Mortier schip..........................84(-0) - Mortier schip.........................344(-0)
   Stoomram.............................217(-86) - Stoomram............................858(-295)
   Rakettenschip.........................72(-52) - Rakettenschip.........................39(-98)
   Onderzeeër.............................0(-29) - Onderzeeër.............................80(-0)
   Schoepenradsnelheidsschip..............60(-0) - Schoepenradsnelheidsschip.............111(-0)
   Ballonnendrager.......................46(-28) - Ballonnendrager.......................96(-40)
   Tender.................................65(-0) - Tender................................110(-0)
   Vuurschip.............................1(-456) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals...............................-9397 - Generaals..............................-12834
   Aanvalspunten...........................32085 - Verdedigingspunten....................23492.5
   Schade.................................469850 - Schade.................................641700
   Schadeverdeling...........................42% - Schadeverdeling...........................58%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Troublemaker[TTV]

   Verliezers: marcotenfree[-NO-]

  • Zeegevecht bij ۞ Delta
   (22.09.2017 14:28:49)
   Pieterr[TTV] uit bert marmer
   vs
   joop57[-NO-] uit ۞ Delta, ۞ Hotel, ۞ Bravo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ramschip............................350(-370) - Ramschip............................615(-736)
   Vuurschip..............................0(-36) - Vuurschip...............................0(-5)
   Mortier schip.........................294(-0) - Mortier schip........................248(-41)
   Stoomram.............................195(-85) - Stoomram.............................66(-343)
   Rakettenschip.......................140(-130) - Rakettenschip.........................18(-48)
   Schoepenradsnelheidsschip.............210(-0) - Schoepenradsnelheidsschip.............517(-0)
   Ballonnendrager.......................97(-38) - Ballonnendrager.......................96(-44)
   Tender.................................90(-0) - Tender.................................74(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaals.............................-8817.2 - Generaals............................-15437.4
   Aanvalspunten.........................38593.5 - Verdedigingspunten......................22043
   Schade.................................440860 - Schade.................................771870
   Schadeverdeling...........................36% - Schadeverdeling...........................64%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Winnaars: Pieterr[TTV]

   Verliezers: joop57[-NO-]

   Het wonder Hephaistos smederij' van Pieterr[TTV] is actief. (22.09.2017 12:13:49)