/IRC Supporter the eagle minder tot niet bereikbaar

  • Board Moderator

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • /IRC Supporter the eagle minder tot niet bereikbaar

   Hallo allemaal,

   Bij dezen stel ik jullie op de hoogte dat ik de komende anderhalf à twee weken minder tot niet beschikbaar ben voor mijn team-bezigheden.
   Dit houdt in dat antwoorden op aan mij gerichte pm's langer dan 48 uur op zich kunnen laten wachten. Voor algemene vragen over het forum of IRC kunnen jullie je richten tot de andere IRC supporters en moderatoren. Ik vraag dan ook jullie begrip hiervoor.

   the eagle


   Signature door mijzelf gemaakt. Lyra bedankt voor de avatar!

   Redactielid Het Verhaal Achter... voor de rubriek Puzzel. Heb jij een leuk idee, stuur dan een PM. PM
   Voor vragen met betrekking tot IRC ben ik aldaar of per mail te bereiken. Mail