Announcement Regels voor Het Team

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • Regels voor Het Team

    WAAR IS DIT FORUM VOOR?

    In deze sectie kunnen teamleden zich voorstellen aan gebruikers. Er kan op een meer informelere manier gecommuniceerd worden met teamleden. Let op, dit is geen groot spamhok, alle forum regels zijn ook hier van kracht. Voor klachten of formele vragen naar een teamlid, gebruik je de daarvoor voorziene communicatiemogelijkheden (ticket systeem, Privé Bericht, E-mail of IRC).