Announcement Forum Regels

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

 • Forum Regels

  IKARIAM.NL FORUM REGELS

  1.0 - ALGEMEEN
  1.1 - Elke gebruiker stemt in met zijn / haar registratie met de volgende forum regels, die een toevoeging zijn aan de algemeen geldende AGV. Het forum team heeft het recht om te waarschuwen, censureren en een gebruiker te blokkeren als de gebruiker forum regels niet volgt.
  1.2 - Elke gebruiker mag maar 1 account registreren. Multi registratie en het gebruik van 2 of meerdere accounts zal leiden in een blokkering van alle accounts. In het geval waar 2 of meerdere gebruikers soms of vaak op hetzelfde IP zitten en ze beide een account op het forum hebben, MOETEN ze het melden aan de Board Administrator. Het niet nakomen van deze afspraak zal leiden in een permanente ban. Rapporteer een IP sharing aan een Board Administrator.
  1.3 - In extreme gevallen die worden aangegeven voor ieder gebruiker apart, kan de gebruiker een blokkering krijgen ingame en ook van irc. Hetzelfde geld ook andersom. Deze regels gelden ook voor forum berichten en privé berichten (PM).
  1.4 - Het hele forum valt onder de Algemene Voorwaarden van Ikariam. Daarom geld op het hele forum de Duitse wetgeving. Dit wil ook zeggen dat de eigenaren van Ikariam.nl niet verantwoordelijk zijn voor geplaatst materiaal op het forum.
  1.5 - De forum taal is Nederlands. Geen andere taal mag worden gebruikt op het forum, bijvoorbeeld in berichten, etc. Indien je toch iets in een andere taal wenst te plaatsen, moet je een vertaling bijvoegen. Posts aangemaakt door de CoMa mogen beantwoord worden in het Engels.
  Uitzondering hierop is een onderschrift (de tekst) bij een signature. Indien deze een correcte Engelse of Latijnse tekst bevat, behoeft deze geen vertaling.

  2.0 - GEDRAG OP HET FORUM
  2.1 - Inhoud, links, gebruikers namen ect. met als doel het beledigen of het bedreigen (flamen) van andere personen of groepen is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan andere mensen uit te dagen zodat ze de fout in gaan (trolling).
  2.2 - Berichten, avatar's en/of signatures met inhoud die linken naar of inhoud bevatten van porno, extreme politiek, offensief immoreel materiaal of die in strijd zijn met de wetgeving zijn verboden. Het is ook niet toegestaan om berichten te plaatsen die linken naar serials, hacks, cracks of andere illegale activiteiten. Hieronder vallen ook illegale download sites en warez sites. Discussiëren over zulke onderwerpen zal leiden tot een waarschuwing.
  2.3 - Het plaatsen van privé/ingame berichten/discussies of IRC conversaties buiten de officiële kanalen om, zonder dat alle deelnemers het toestaan is verboden.
  2.4 - Het herhaaldelijk plaatsen van een topic dat niet thuis hoort in de sectie waar het geplaatst is kan leiden tot een waarschuwing.
  2.5 - Het is niet toegestaan andere gebruikers direct te wijzen op overtredingen van de regels die ze maken (backseat modden) het is aan het forum team om dit te doen. Als je denkt dat iemand een overtreding maakt, gebruik dan de meld/rapporteer-knop onderaan de post.
  2.6 - Misbruik van de meld/rapporteer-functie is verboden.
  2.7 - Bumpen (het posten in een topic met als enige doel om het topic weer op de eerste pagina te krijgen) van oude topics is ook niet toegestaan, behalve in de subfora over handel om te laten weten dat de aanbieding nog beschikbaar is.
  2.8 - Het discussiëren van forum/spel/irc blokkeringen of waarschuwingen is niet toegestaan op publiekelijke forums, dit kan leiden tot een langere ban of meerdere waarschuwingen. Bespreek deze problemen persoonlijk met de Moderator/Game Operator/Supporter die de ban/waarschuwing heeft gezet of maak gebruik van het ticketsysteem.
  2.9 - Gebruik van scheldwoorden op het forum is niet toegestaan.
  2.10 - Gebruik van smileys in reguliere posts (alle forum secties muv de spamsectie) is toegestaan tot een maximum van 6, ongeacht of dit grote (bewegende) of kleine smileys zijn.
  Binnen de spamsectie geldt hiervoor een maximum van 15.
  In beide gevallen geldt:
  Indien er in je signature (onderschrift) veel smileys staan, of als er bij het gebruik van quotes te veel smileys in een post komen te staan. Dan zullen de smileys door de moderator van die sectie worden uitgeschakeld. Het structureel herinnerd moeten worden aan het gebruik van smileys zal resulteren in een waarschuwing.
  2.11 - Het plaatsen van zogenaamde 'quote piramides' die meer dan vijf quotes bevatten zijn verboden.
  2.12 - Het plaatsen van ingame coördinaten is niet toegestaan. Hiertoe behoren ook coördinaten die in screenshots staan en het plaatsen van ingame urls/links die kunnen leiden naar de weergave van coördinaten binnen het spel.
  2.13 - Adverteren en linken naar games die niet van GameForge zijn is nergens toegestaan. Het linken naar games met als doel het tellen van elke bezoeker (bv. thieving links) is niet toegestaan.
  2.14 - Het nadoen van een teamlid (naam, avatar, onderschrift) kan leiden tot een waarschuwing of in extreme gevallen tot een ban.
  2.15 - Het plaatsen van nutteloze reacties buiten de spam-sectie met als doel je postaantal te verhogen is niet toegestaan. Ook het herhaaldelijk plaatsen van reacties die niet over het onderwerp gaan (off-topic) kan leiden tot een waarschuwing.
  2.16 - Het plaatsen van meer dan één afbeelding binnen img-tags per post is niet toegestaan. Maak gebruik van een link of bijlage naar de afbeelding als je meerdere afbeeldingen wenst te plaatsen. Met uitzondering van grondstoficoontjes in gevechtsrapporten. Andere nuttige uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij een Super Moderator.
  Een speciale uitzondering is gemaakt voor de Fan Art sectie. Wanneer iemand hier voor battles of voor beoordelingen plaatjes uploadt, mogen er maximaal 3 plaatjes per post worden geüpload door de gebruiker.
  2.17 - Het zogenaamde “pwnen” van secties, het posten in elk topic om zodoende als laatste poster te staan in een deel van de topics op de eerste pagina, is niet toegestaan.
  2.18 - Als een topic gesloten wordt door een moderator mag er geen nieuw topic geopend worden met hetzelfde onderwerp of doel zonder uitdrukkelijke toestemming van de moderator.
  2.19 - Indien een moderator een algemene waarschuwing plaatst in een topic in zijn moderatorkleur, dient hiernaar geluisterd te worden en is hij gemachtigd om de eventuele gevolgen beschreven in zijn waarschuwing door te voeren.

  3.0 - SIGNATURES EN AVATARS
  3.1 - Signature afbeeldingen mogen de volgende afmetingen niet overschrijden: 500x100 px of 450x150px. En het bestand mag niet groter zijn dan 150 KileBytes (kb).
  3.2 - Naast de signature (afbeelding) mag je maximaal 3 regels tekst van 12pt en kleiner of 2 regels tekst van 14pt in je signature hebben en maximaal 4 kleine smileys of 2 grote smileys.
  3.3 - Niet toegestaan is het plaatsen van afbeeldingen in signatures met dezelfde achtergrondkleur als het forum of andere plaatjes die ervoor zorgen dat het onderschrift groter lijkt.
  3.4 - Team leden zijn toegestaan om grotere onderschriften te hebben onder toestemming van de administratie.
  3.5 - Avatars mogen de volgende afmetingen niet overschrijden
  150x150 pixels.
  Het bestand mag niet groter zijn dan 20 KB.
  3.6 - Board Administratoren en Super Moderators hebben het recht om Signatures en Avatars van gebruikers te blokkeren.
  3.7 - Een aantal links in signatures zijn niet toegestaan. Hieronder vallen zogenaamde bitelinks, links naar sites als 'klikhierniet' en andere links die het plezier van forumgebruikers kunnen hinderen.

  4.0 - FORUM TEAM EN GEBRUIKER VERANTWOORDELIJKHEDEN
  4.1 - Elke forum gebruiker zal de regels moeten hanteren. Indien je van mening bent dat je onterecht een waarschuwing hebt gekregen, moet je eerst contact zoeken met de moderator die je waarschuwing hebt gegeven. Als je er daar niet mee uitkomt ga je naar de Super Moderator. In extreme gevallen heb je het recht om naar de Board administrator te gaan. De Board Administrator heeft de eindbeslissing. Indien je er nog steeds niet uitkomt met de Board Administrator en hevig van mening bent onterecht behandelt te zijn, kan je contact opnemen met de Community Manager.
  4.2 - Bij twijfel over de regels, is het aan het aan de Admins ze te interpreteren zoals ze bedoeld zijn. De beslissingen van de Admins zijn onherroepelijk.
  4.3 - Gebruik voor het openen van een nieuw topic eerst de zoekfunctie. Dit voorkomt meerdere topics over hetzelfde onderwerp.

  5.0 WAARSCHUWINGEN EN BANS
  5.1 - Meerdere waarschuwingen leiden tot een (tijdelijk) ban van het forum.
  Alle waarschuwingen op belediging na zijn 1 punt waard. Een waarschuwing voor belediging heeft een waarde van 2. Bij een bepaald aantal punten zal je een ban krijgen. Kijk hieronder voor hoelang:
  3 punten = 2 dagen ban.
  6 punten = 4 dagen ban.
  9 punten = 6 dagen ban.
  12 punten = 12 dagen ban.
  15 punten = permanente ban.
  Dit kan afwijken als gebruikers binnen zeer korte tijd een groot aantal waarschuwingen ontvangen.
  5.2 - Het registreren van een 2e account nadat een tijdelijke blokkering is gegeven van het forum zal leiden tot een permanente blokkering van beide accounts.
  5.3 - In extreme gevallen kan een gebruiker direct een blokkering krijgen zonder waarschuwingen.
  5.4 - Het is niet toegestaan om te posten voor geblokkeerde personen. Wanneer je dit wel doet zal het resulteren in een waarschuwing voor jezelf. Het delen van accounts met personen die geblokkeerd zijn van het forum zal er toe leiden dat de accounteigenaar ook een ban krijgt.

  6.0 OVERIG
  6.1 - Met klachten over een Super Moderator, ga je naar een Board Administrator.
  6.2 - Met klachten over de Board Administrator kun je terecht bij de Community Manager (CoMa).
  6.3 - De Admins hebben te allen tijde het recht de regels aan te passen of te vervangen.
  6.4 - Bepaalde secties van het forum hebben aanvullende regels. Deze zijn als aankondiging terug te vinden in de desbetreffende secties en hieronder samengebracht in een post.
 • Overige Forum Regels

  OVERIGE FORUMREGELS

  Buiten de bovenstaande forumregels zijn er nog enkele secties die eigen regels (of een speciale handleiding met richtlijnen) hebben.
  Deze zijn in de desbetreffende sectie te vinden, daarnaast staan deze voor het overzicht hieronder.

  Deze regels kunnen ten alle tijden veranderd worden met of zonder melding hiervan. De forumgebruiker heeft het in zijn eigen recht om deze regels al dan niet te lezen. De consequenties zijn hierbij wel hetzelfde als bij de forumregels.

  De normale forumregels gelden ook naast deze overige forumregels in de specifieke secties, tenzij anders vermeld.
  Klik op een link om naar het regel/handleidingen topic te gaan.

  Ikariam - Het Spel
  Vragen en hulp regels
  Klachten & Bugs Regels
  Ideeën & Suggestie regels

  Ikariam - De Werelden
  Diplomatie regels
  Aankondigingen regels
  Handels regels
  Gevechtsrapporten regels
  Alliantiegevechtsrapporten
  HoF regels
  Wereld discussie regels

  Community
  Regels voor accountruil
  Het Team regels

  Algemeen
  Fan Art - aanvragen regels
  Fan Art - Beoordelingen regels
  Fan Art - Vragen & hulp regels
  Fan Art - Handleidingen regels
  Fan Art - SotW regels
  Fan Art - Battle regels
  Spam regels